Pianka PUR obojętna dla środowiska

Wśród zalet pianki PUR wymienia się obojętność dla środowiska